از دید اهل سنت

رسد بهترين شيوه ورود به بحث در مورد امام مهدي عليه السلام، ترسيم رواياتي به نظر

است که از نياي گرانقدرش پيامبر، گاه به صورت سربسته و گاه مشروح پيرامون

شخصيت والا و پرشکوه او وارد شده است، همانگونه که ديگر نويسندگان نيز بدين

صورت وارد بحث شده اند.

در آغاز اين بحث لازم به يادآوري است که در اين رابطه، انبوه رواياتي که در منابع

و کتابهاي شيعه است ترسيم نمي گردد، چرا که ايمان، به امامت از نظر آنان از

پايه هاي دين و مذهب شناخته شده و فردي که اصل امامت را معتقد بود، ناگزير

به امامت حضرت مهدي عليه السلام ايمان دارد وانبوه رواياتي که از اصل امامت و

شمار امامان نور سخن دارد، تصريح مي کند که دوازدهمين آنان حضرت مهدي

عليه السلام است، از اين رو، ايمان به آن گرامي، از ايمان به اصل امامت،

گسست ناپذير از کل و دوازدهمين آنان، مي باشد.

انبوه رواياتي که در منابع و کتابهاي اهل سنت پيرامون امامان دوازده گانه وارد شده

است از نظر اجمال و تفصيل گوناگون است.

برخي از آنها تنها از شمار امامان نور، بدون بيان نام و نسب آنان سخن دارد. و برخي

ديگر آنان را با نام و نسب و شمار معرفي مي کند. برخي سربسته از حضرت مهدي

عليه السلام سخن مي گويد. و برخي صراحت دارند که آن حضرت، دوازدهمين

امام نور است.

با اين بيان، برخي از روايات، روشنگر برخي ديگر است.

 

ادامه دارد...

/ 2 نظر / 13 بازدید
payar

hi besiar ghashang e damet in garm bekhosos in matlab be webam bia age moshkele bazdid dari ba kamtarin gheymat tabligh midam omadi nazar yadet nare www.near-to-you.com

دکتر امید

با تشکر از شمادوست گرامی شما نیز لینک شدید.