مهدي

1- از «ابي سعيد خدري» و او نيز از پيامبر گرامي صلي الله عليه و اله و سلم آورده

است که فرمود:
«نام مهدي نام من است.»

2- امير مؤمنان عليه السلام فرمود: نام مهدي «محمد» است.
«اسم المهدي، محمد.» [1] .
و آن گرامي مهدي ناميده شد، چرا که خداوند او را به امور نهاني که هيچ کس از آنها

آگاهي ندارد، هدايت و ارشاد مي نمايد، روايت اين است:
امام باقرعليه السلام فرمود:
«اذا قام مهدينا اهل البت، قسم بالسويه وعدل في الرعية، من أطاعه فقد اطاع الله و من

عصاه فقد عصي الله و انما سمي المهدي لانه يهدي الي امر خفي.» [2] .
يعني هنگامي که مهدي ما خاندان پيامبر، بپا خيزد ثروتها را بطور برابر تقسيم مي کند

و در جامعه به عدالت و دادگري رفتار مي کند. هر کس او را فرمان برد خداي را

فرمان برده و هر کس او را نافرماني کند، خداي را نافرماني کرده است و او مهدي

ناميده شده چرا که به امور و شئون نهاني هدايت مي گردد. [3] .

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[1] البرهان في علامات مهدي آخر الزمان، متقي هندي، باب 3، روايت 8 و 9.
[2] عقد الدرر، باب 3 ص، 40.
[3] عقد الدرر، باب 3، ص 40.

/ 0 نظر / 32 بازدید