باقر العلوم

شهادت امام باقر علیه السلام را بر همه شما دوستداران ایشان تسلیت عرض می نماییم.

روایتی از این بزرگوار را در مورد امام زمان (عج) بخوانیم:

امام محمد باقر عليه السّلام بمن فرمود: اى ابو الجارود! موقعى كه اوضاع روزگار دگرگون

شود و مردم بگويند: قائم آل محمد مرده يا هلاك شده، يا بگويند بكدام بيابان رفته است،

و آنها كه خواستار نابودى او ميباشند بگويند: كسى كه استخوانهايش پوسيده چگونه

ظهور ميكند؟! شما بظهور وى اميدوار باشيد، و چون بشنويد كه ظهور نموده بسوى وى

بشتابيد و لو با خزيدن از روى برف باشد.

 

مهدى موعود-ترجمه جلد سيزدهم بحار ص 361 باب دهم

/ 0 نظر / 32 بازدید