منتظر

آن حضرت با اين نام خوانده شده است، چرا که مردم همواره ظهور و قيام او را انتظار

مي برند تا با قيام خويش اين سياره خاکي را از ظلم و بيداد پاک سازد.
از امام جواد عليه السلام پرسيدند:
«يابن رسول الله! و لم سمي: القائم؟»
قال: «لانه يقوم بعد موت ذکره و ارتداد أکثر القائلين بامامته.»
فقيل له: «و لم سمي:المنتظر؟»
قال: «لان له غيبة تکثر ايامها و يطول أمدها، فينتظر خروجه المخلصون و ينکره

المرتابون...» [1] .
يعني: پرسيدند: «چرا حضرت مهدي عليه السلام را «قائم» ناميدند؟»
فرمود:«چون پس از آنکه ياد و نام مقدسش در ميان مردم فراموش شد و بيشتر

معتقدان به امامت او به آفت ارتجاع و ارتداد گرفتار آمدند، بپا مي خيزد.
پرسيدند: «چرا منتظر ناميده شده است؟»
فرمود: «بدان دليل که او غيبت بسيار طولاني خواهد داشت. غيبتي که دوران

آن سخت و طولاني است و مخلصان، انتظار قيام و ظهورش را مي کشند و ترديد کنندگان

و بدخواهان، وجود گرانمايه و ظهور او را براي اصلاح جهان، انکار مي نمايند.

 

 

[1] بحارالانوار، ج 51، ص 30.

/ 1 نظر / 16 بازدید
payar

salam in baraye chandomin bare ke be webet sar mizanam webe kheily toopi dari be manam sar bezan khasti age bazdidet kame tabligh ham midam arzoon nesbat be birrooon hala be sitam bia va nazar bezar lotfan www.dlzone.tk